Alap tárgyak

Alap tárgyak

Matematika
Történelem
Földrajz
Környezetismeret
Társadalmi ismeretek
Informatika
Rajz
Ének-zene
Testnevelés és sport
Etika

Természettudományok

Természettudományok

Biológia

Kémia

Természetismeret

Természettudomány

Fizika

Nyelvek

Nyelvek

Német nyelv

Magyar, mint anyanyelv

Magyar, mint idegen nyelv

Angol nyelv

Francia nyelv